Aanleveren

Aanleveren van materiaal kan uitsluitend per e-mail of middels upload via www.wetransfer.com onder vermelding van de bedrijfsnaam. Met vragen kunt u terecht bij Reclamebureau Bouwaktua.

WeTransfer

Advertenties
Certified PDF tijdschriften Nederland

Advertorials
Minimaal 1 hoofdfoto op 300 dpi, 15 cm breed. Alles aanleveren op minimaal 300 dpi (JPG, TIF).
Om een idee te geven: een 300 dpi, 15 x 10 cm JPG is ongeveer 1,5 Mb.

Logo
Full colour EPS (vectorbestand). Stuur altijd uw logo.